Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 93

3. Tatil günleri

3.   Tatil günleri

Madde 93 - İfa zamanı veya sürenin son günü, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa, kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne geçer.

Aksine anlaşma geçerlidir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

3 - Pazar ve tatil günleri

Madde 77 - Bir Pazara veya kanunen tatil olarak kabul edilen diğer bir güne tesadüf eden vade kendiliğinden bu günü takip edip tatil olmıyan ilk güne geçer. Hilâfına mukavele muteberdir.

Not: 2739 sayılı ve 27.05.1935 kabul tarihli “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”un 3. maddesi ile daha önce “Cuma günü” olan hafta tatili, “Pazar günü” olarak kabul edilmiştir1. Daha sonra bu Kanun kendisiyle aynı ismi taşıyan 2429 sayılı ve 17.05.1981 kabul tarihli “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”un 5. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır2. Ancak 2429 sayılı Kanunun 3/A maddesinde de aynı şekilde hafta tatili olarak “Pazar günü” kabul edilmiştir. 

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 92 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 77 nci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 92 nci maddesinde, tatil günlerinin ifaya etkisi düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 77 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan “3. Pazar ve tatil günleri” şeklindeki ibare, Tasarıda “3. Tatil günleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

3. Sonn- und Feiertage

Art. 78

1 Fällt der Zeitpunkt der Erfüllung oder der letzte Tag einer Frist auf einen Sonntag oder auf einen andern am Erfüllungsorte staatlich anerkannten Feiertag, so gilt als Erfüllungstag oder als letzter Tag der Frist der nächstfolgende Werktag.

2 Abweichende Vereinbarungen bleiben vorbehalten.

2-) CO:

3. Dimanche et jours fériés

Art. 78

1 L’échéance qui tombe sur un dimanche ou sur un autre jour reconnu férié par les lois en vigueur dans le lieu du paiement, est reportée de plein droit au premier jour non férié qui suit.

2 Les conventions contraires demeurent réservées.

 


1   RG. 01.06.1935; S: 3017.

2   RG. 19.03.1981; S: 17284.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X