Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 567

3. Saklayanların sorumluluğu

3.   Saklayanların sorumluluğu

Madde 567 - Bir şeyi birlikte saklamak üzere alanlar, müteselsilen sorumlu olurlar.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

3 - Müştereken vedia alınması halinde mesuliyet

Madde 469 - Birlikte vediayı kabul edenler, ondan müteselsilen mesul olurlar.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 567 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 469 uncu maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 567 nci maddesinde, saklayanların sorumluluğu düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 469 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan “3. Müştereken vedia alınması halinde mes’uliyet” şeklindeki ibare, Tasarıda, “3. Saklayanların sorumluluğu” şeklinde değiştirilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

3. Haftung mehrerer Aufbewahrer

Art. 478

Haben mehrere die Sache gemeinschaftlich zur Aufbewahrung erhalten, so haften sie solidarisch.

2-) CO:

3. Responsabilité en cas de dépôt reçu conjointement

Art. 478

Ceux qui ont reçu conjointement un dépôt en sont solidairement responsables.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X