Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 531

III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde

III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde

Madde 531 - İşsahibi yapılan işi uygun bulmuşsa, vekâlet hükümleri uygulanır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

III - İcazet

Madde 415 - İş sahibi yapılan işe icazet verirse, vekâlet hükümleri cari olur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 531 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 531 inci maddesinde, işsahibinin yapılan işi onamasının sonuçları düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan “III. İcazet” terimi, Tasarıda “III. Onama” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinde kullanılan “cari olur.” şeklindeki ibare, “uygulanır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Alt Komisyonca, Tasarının 531 inci maddesinin kenar başlığında geçen “III. Onama” ibaresi, sistematik bakımdan aynı yerde bulunan Tasarının 529 uncu ve 530 uncu maddelerinin kenar başlıkları ile uyumlu olması için, “III. İşin işsahibi tarafından uygun bulunması hâlinde” şeklindeki ibare ile değiştirilmiş ve madde metnindeki “onamışsa” ibaresi yerine, aynı maddenin kenar başlığı ile uyumlu olacak biçimde “uygun bulmuşsa” ibaresi kullanılmış, maddede, işsahibinin, vekâletsiz işgörenin sadece hukukî işlemlerini onaması değil, ayrıca onun yaptığı işleri de uygun bulması hâlinde, vekâlet hükümlerinin uygulanması öngörüldüğü için, her iki durumu da kapsamak üzere, 818 sayılı Borçlar Kanununun 415 inci maddesinden farklı olarak, “…uygun bulunması” ve “uygun bulmuşsa” ibaresi kullanılmış ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

III. Genehmigung der Geschäftsführung

Art. 424

Wenn die Geschäftsbesorgung nachträglich vom Geschäftsherrn gebilligt wird, so kommen die Vorschriften über den Auftrag zur Anwendung.

2-) CO:

III. Approbation de la gestion

Art. 424

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X