Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 264

1. Tanımı, şekli ve içeriği

II.  Ön ödemeli taksitle satış

1.   Tanımı, şekli ve içeriği

Madde 264 - Ön ödemeli taksitle satış, alıcının taşınır bir malın satış bedelini önceden kısım kısım ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen ödenmesinden sonra satılanı alıcıya devretmeyi üstlendikleri satıştır.

Ön ödemeli taksitle satış sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. Sözleşmede aşağıdaki hususlar belirtilir:

1. Tarafların adı ve yerleşim yeri.

2. Satışın konusu.

3. Toplam satış bedeli.

4. Taksitlerin sayısı, tutarı, vadesi ve sözleşmenin süresi.

5. Taksitleri kabule yetkili banka.

6. Alıcıya karşı üstlenilen faiz miktarı.

7. Alıcının yedi gün içinde sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı.

8. Alıcının sözleşmeden cayma hakkı ve bu sebeple ödeyeceği cayma parası.

9. Sözleşmenin kurulduğu yer ve tarih.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

Bu maddenin karşılığı bulunmamaktadır.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 263 - 818 sayılı Borçlar Kanununda yer verilmeyen, “II. Ön ödemeli taksitle satış / 1. Tanımı, şekli ve içeriği” kenar başlıklı yeni bir maddedir.

Tasarının iki fıkradan oluşan 263 üncü maddesinde, ön ödemeli taksitle satış tanımlanmakta, şekli ve içeriği düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında, ön ödemeli taksitle satış tanımlanmaktadır.

İkinci fıkrada, ön ödemeli taksitle satış sözleşmesinin geçerliliğinin yazılı şekle bağlı olduğu belirtilmekte ve sözleşmede yer verilmesi zorunlu hususlar, dokuz bent hâlinde sayılmaktadır. Aynı fıkranın (7) numaralı bendinde kullanılan “sözleşme yapılması konusundaki irade açıklamasını geri alma hakkı” şeklindeki ibareyle, açıklanan iradenin geri alınması kastedilmektedir. “Geri alma” teriminin kullanılması, “dönme”, “cayma” ve “vazgeçme” terimlerinin tartışılmasından sonra daha uygun görülmüştür.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

II. Der Vorauszahlungsvertrag

1. Begriff, Form und Inhalt

Art. 227a

1 Beim Kauf mit ratenweiser Vorauszahlung verpflichtet sich der Käufer, den Kaufpreis für eine bewegliche Sache zum voraus in Teilzahlungen zu entrichten, und der Verkäufer, die Sache dem Käufer nach der Zahlung des Kaufpreises zu übergeben.

2 Der Vorauszahlungsvertrag ist nur gültig, wenn er in schriftlicher Form abgeschlossen wird und folgende Angaben enthält:

1. den Namen und den Wohnsitz der Parteien;

2. den Gegenstand des Kaufes;

3. die Gesamtforderung des Verkäufers;

4. die Zahl, die Höhe und die Fälligkeit der Vorauszahlungen sowie die Vertragsdauer;

5. die zur Entgegennahme der Vorauszahlungen befugte Bank;

6. den dem Käufer geschuldeten Zins;

7. das Recht des Käufers, innert sieben Tagen den Verzicht auf den Vertragsabschluss zu erklären;

8. das Recht des Käufers, den Vertrag zu kündigen, sowie das dabei zu zahlende Reugeld;

9. den Ort und das Datum der Vertragsunterzeichnung.

2-) CO:

II. La vente avec paiements préalables

1. Définition; forme et contenu du contrat

Art. 227a

1 Dans la vente avec paiements préalables, l’acheteur s’oblige à acquitter d’avance par acomptes le prix de vente d’une chose mobilière et le vendeur à remettre la chose à l’acheteur après paiement de ce prix.

2 Le contrat de vente avec paiements préalables n’est valable que s’il est conclu par écrit et contient les indications suivantes:

1. le nom et le domicile des parties;

2. l’objet de la vente;

3. la créance globale du vendeur;

4. le nombre, le montant et l’échéance des paiements préalables, ainsi que la durée du contrat;

5. la banque habilitée à recevoir les paiements préalables;

6. l’intérêt dû à l’acheteur;

7. le droit de l’acheteur de déclarer au vendeur, dans le délai de sept jours, qu’il renonce à la conclusion du contrat;

8. le droit de dénonciation de l’acheteur, ainsi que le dédit à payer de ce fait;

9. le lieu et la date de la signature du contrat.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X