Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 10

7. Önerinin ve kabulün geri alınması

7.   Önerinin ve kabulün geri alınması

Madde 10 - Geri alma açıklaması, diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşmış ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olursa, öneri yapılmamış sayılır.

Bu kural, kabulün geri alınmasında da uygulanır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

6 - İcap ve kabulün geri alınması

Madde 9 - İcabın geri alındığı haberi icabın vusulünden evvel yahut aynı zamanda mürselünileyhe vâsıl olur yahut icaptan sonra vâsıl olmakla beraber mürselünileyh icaba muttali olmazdan evvel kendisine tebliğ olunursa, icap keenlemyekûn addolunur.

Bu kaide kabulün geri alınmasına da tatbik edilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 10- 818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 10 uncu maddesinde, öneri ve kabul açıklamalarının hangi durumlarda yapılmamış sayılacağı düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan “6. İcap ve kabulün geri alınması” şeklindeki ibare, Tasarıda “7. Önerinin ve kabulün geri alınması” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonunda kullanılan “icap keenlemyekün addolunur.” şeklindeki ibare, Tasarıda, “öneri yapılmamış sayılır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

6. Widerruf des Antrages und der Annahme

Art. 9

1 Trifft der Widerruf bei dem anderen Teile vor oder mit dem Antrage ein, oder wird er bei späterem Eintreffen dem andern zur Kenntnis gebracht, bevor dieser vom Antrag Kenntnis genommen hat, so ist der Antrag als nicht geschehen zu betrachten.

2 Dasselbe gilt für den Widerruf der Annahme.

2-) CO:

6. Retrait de l’offre et de l’acceptation

Art. 9

1 L’offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient avant l’offre ou en même temps au destinataire, ou si, étant arrivé postérieurement, il est communiqué au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l’offre.

2 La même règle s’applique au retrait de l’acceptation.

IV-) Yargı Kararları:

1-) Y. 22. HD, T: 04.04.2016, E: 2016/7983, K: 2016/9736:

“… Dosya içeriğine göre, bir kısım işçilik alacaklarının tahsili istemine dair davanın yargılaması sırasında davalı vekili UYAP ortamından gönderdiği 22.09.2015 tarihli ve elektronik imzalı dilekçesi ile davacının davasından feragat etmesi halinde yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin bulunmadığını belirtmiştir. Davacı vekili ise 16.02.2016 tarihli dilekçesi ile davalı ile haricen anlaşarak alacaklarını tahsil ettiklerini, bu sebeple davadan feragat ettiklerini, davalı vekilinin 22.09.2015 tarihli dilekçesi doğrultusunda lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti taktir edilmemesi gerektiğini beyan etmiştir. Ardından 17.02.2016 tarihli duruşmaya katılan davalı vekili, imzalı beyanı ile davacının feragat beyanına bir diyeceği bulunmadığını ancak yargılama gideri ve vekalet ücreti taleplerinin bulunduğunu açıklamıştır. Mahkemece, davanın feragat sebebi ile reddine karar verilmiş, yargılama gideri ve vekalet ücretinden şartlı vazgeçme mümkün olmadığından davalı yararına vekalet ücreti ve davacı aleyhine yargılama giderine hükmedilmiştir. Ancak davalı vekilinin, davanın feragat sebebi ile sonlandırılması durumunda yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmeyecekleri yönündeki icabı(öneri) ve davacının 16.02.2016 tarihli dilekçesi ile bu icabı (öneriyi) kabulüyle davanın feragat sebebi ile reddi halinde, davalı lehine hükmedilecek yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusunda taraflar arasında anlaşma (sulh) sağlanmıştır. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 313. maddesi gereğince şarta bağlı sulh yapılabileceği gibi; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 10. maddesinde, geri alma açıklamasının diğer tarafa öneriden önce veya aynı anda ulaşması ya da daha sonra ulaşmakla birlikte diğer tarafça öneriden önce öğrenilmiş olması durumunda önerinin yapılmamış sayılacağı düzenlenmiştir. Yani önerici yapmış olduğu öneriyi ancak kabulcünün bunu öğrendiği ana kadar geri alabilecektir. Hal böyle olunca, davalı vekili, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine dair önerisinden, davacının bunu öğrenmesinden sonra dönemeyecektir. … Anılan sebeplerle hükümde davalı lehine yargılama gideri ve vekalet ücreti taktir edilmesi hatalıdır. …”

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X